Nawigacja

 • Biegi sztafetowe.

  16.10.2014

  Dnia 16.10.2014 roku o godzinie 9.00 na stadionie w Zalewie odbył się bieg sztafetowy dziewcząt i chłopców z gimnazjum. Nasza szkoła zajęła II miejsce w klasyfikacji dziewcząt i chłopców.

  Skład drużyny dziewcząt:

  • Ewa Burlińska

  • Natalia Zyska

  • Natalia Tarnawska

  • Karolina Szarecka

  Skład drużyny chłopców:

  • Arkadiusz Wiśniewski

  • Patryk Damiński

  • Jakub Zalman

  • Krystian Liwenda

  Biegi sztafetowe..

 • Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Zalewa 2014r.

  27.09.2014

    W piątkowe przedpołudnie 29.09.2014 r. na „Hubertówce” przeprowadzone zostały dziesiąte jubileuszowe Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Zalewa. Udział w zawodach wzięły szkoły z Dobrzyk, Zalewa, Boreczna, Miłomłyna, Bart oraz Bynowa. Liczba zawodników była imponująca - około 280 uczestników. Najpiękniejszym widokiem jest najmłodszy kwiat naszego społeczeństwa, który wpada na metę zmęczony często rozżalony brakiem dobrego wyniku, który jednak zaprocentuje w przyszłości lepszym i dłuższym zdrowiem. Jest to doskonały moment na zastanowienie się, co daje nam bieganie? Odpowiedz nasuwa się sama „Bieganie daje mi niepowtarzalną okazję definiowania siebie poprzez docieranie do granic psychofizycznych możliwości” (Jakub Bochenek).

           Oprócz rywalizacji na uczestników biegów czekała gorąca herbatka, kiełbaska i bułka oraz jogurty. Nasza szkoła w rywalizacji drużynowej zajęła: II miejsce dziewcząt szkół gimnazjalnych oraz III miejsce wśród chłopców szkół gimnazjalnych. Godne odnotowania są indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów w poszczególnych kategoriach:

  Dziewczyny Szkoła Podstawowa

  I miejsce Julita Wojciechowska

  Dziewczyny Gimnazjum

  III miejsce Ewa Burlińska

   Organizatorzy składają podziękowania dla: Pani pielęgniarki z ZS w Borecznie, która czuwała nad bezpieczeństwem medycznym, Panu Pawłowi Jesionce, firmie NET SYSTEM z Ostródy, zakładowi DOLUX-M z Boreczna, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury z Zalewa, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Vega z Boreczna, Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół z Boreczna Andrzejowi Nowickiemu oraz wielu zaprzyjaźnionym osobom, które zasponsorowały nagrody dla zwycięzców i oczywiście sędziom technicznym z klas I, II i III gimnazjum za profesjonale podejście do wytyczonego zadania.

  Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego, który ufundował medale, puchary i kiełbaski na ognisko oraz uświetnił swoją osobą zawody.

  Organizatorem zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego z Boreczna.

   

   Galeria zawodów: X Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Zalewa 2014r.

 • Oferta edukacyjna

  Informujemy, że na stronie umieściliśmy zaktualizowane informacje dotyczące oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Borecznie w roku szkolnym 2014/2015

  Szczegóły w zakładce "Oferta edukacyjna" lub TUTAJ

 • Zajęcia pozalekcyjne

  Uczniowski Klub Sportowy Vega zaprasza na drugą edycje pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień. Szczegóły na stronie Klubu Vega.

 • Zebranie z rodzicami

  W piątek, 19 września 2014r. o godz 16:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami. Zebranie rozpocznie się od spotkania ogólnego z Dyrektorem szkoły. Następnie wychowawcy klas spotkają się z rodzicami swoich wychowanków w salach lekcyjnych.

 • Informacja o wynikach zapytania ofertowego

  Boreczno, dn. 15. 09. 2014

  Dyrektor Zespołu Szkół w Borecznie informuje, że po rozpatrzeniu złożonych ofert na instalację Monitoringu IP w szkole jako wykonawcę zamówienia wyłoniono firmę NEO Komputer Sp. J. Tomasz Polito i Cezary Zalewski, 14-100 Ostróda,
  ul. Grunwaldzka 17 A/1

   

  Andrzej Nowicki

  Dyrektor ZS w Borecznie

 • Zmiany w zapytaniu ofertowym

  UWAGA, UWAGA !

   

  Informujemy o zmianach w zapytaniu ofertowym

  „Dostawa i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego IP w  Zespole Szkół w Borecznie"

  Zamawiający wprowadza zmiany do zapytania ofertowego

  W pkt. 1, 5, 6, 7 i 9 było:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Montaż i konfigurację urządzeń do monitoringu JP (bez okablowania) składającego się z: 12 kamer wewnętrznych 2 Mpix z detekcją ruchu, 1 kamery wewnętrznej 3 Mpix z detekcją ruchu, 3 kamer zewnętrznych z detekcją ruchu, rejestratora cyfrowego 16 kanałowego,  switcha gigabajtowego  24 portowego dysku 4TB Monitora i laptopa do podglądu z zewnątrz, szafy rack.

   

  5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

  Oferty wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnym odpisem z KRS, oraz formularzem ofertowym (załącznik nr 1) prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Monitoring wizyjny" w sekretariacie Zespołu Szkół w Borecznie 14-230 Zalewo Boreczno 22, w terminie do 5 września  2014 r. do godz. 13.00.

  Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

  Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru:

  Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo.

  „Dostawa i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego IP
  w  Zespole Szkół w Borecznie" Zapytanie ofertowe

  Nie otwierać przed godziną 9.00  dnia 05.09.2014 roku

   

  6. Kryteria oceny ofert: cena oraz zgodność z tematyką przedmiotu zamówienia.

  Otwarcie ofert nastąpi 8 września 2014 o godzinie 10:00

  7. Podpisanie umowy (wzór umowy załącznik nr 3)  z wybranym oferentem nastąpi w dniu 9 września 2014r. w Zespole Szkół w Borecznie, 14-230 Zalewo, Boreczno 22 

  9. Termin wykonania zadania – 30 dni od podpisania umowy.

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Po wprowadzonych zmianach będzie:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Montaż i konfigurację urządzeń do monitoringu IP (bez okablowania) składającego się z: 12 kamer wewnętrznych 2 Mpix z detekcją ruchu, 1 kamery wewnętrznej 3 Mpix z detekcją ruchu, 3 kamer zewnętrznych z detekcją ruchu, rejestratora cyfrowego 16 kanałowego,  switcha gigabajtowego  24 portowego dysku 4TB, monitora,  szafy rack.

   

  5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

  Oferty wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnym odpisem z KRS, oraz formularzem ofertowym (załącznik nr 1) prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Monitoring wizyjny" w sekretariacie Zespołu Szkół w Borecznie 14-230 Zalewo Boreczno 22, w terminie do 12 września  2014 r. do godz. 13.00.

  Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

  Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru:

  Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo.

  „Dostawa i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego IP
  w  Zespole Szkół w Borecznie" Zapytanie ofertowe

  Nie otwierać przed godziną 9.00  dnia 15.09.2014 roku

   

  6. Kryteria oceny ofert: cena oraz zgodność z tematyką przedmiotu zamówienia.

  Otwarcie ofert nastąpi 15 września 2014 o godzinie 9:00

  7. Podpisanie umowy (wzór umowy załącznik nr 3)  z wybranym oferentem nastąpi w dniu 16 września 2014r. w Zespole Szkół w Borecznie, 14-230 Zalewo, Boreczno 22 

  9. Termin wykonania zadania – 17 października 2014r.

   

   

  Zmianom uległ również: Załącznik nr 3

  Było: Załącznik nr 3 formularz.docx

  Po wprowadzonych zmianach będzie: Załącznik nr 3 formularz_do_zamieszczenia_po_zmianach.docx

 • Uwaga! Zmiany w zapytaniu ofertowym

  zmiany.doc

  UWAGA, UWAGA !

  Informujemy o zmianach w zapytaniu ofertowym na "Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Borecznie  w okresie od 08.09.2014r.
  do 31.12.2014r.”

  Zamawiający wprowadza zmiany do zapytania ofertowego w SIWZ było:
  II. Opis przedmiotu zamówienia:

  Część 4 dostawa produktów mrożonych i ryb (kod CPV 15221000-3) - załącznik nr 1 d

  FORMULARZ CENOWY – produkty mrożone i ryby

   

   

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  Przewidywana ilość kg

  Cena jedn. netto

  Wartość netto

  Wartość VAT

  Wartość brutto

  1.

  Kostka rybna panierowana
   z mintaja (100 g)

  75

   

   

   

   

  2.

  Paluszki rybne

  75

   

   

   

   

  3.

  Filet z  ryby (miruna)

  75

   

   

   

   

   

   

  Po wprowadzonych zmianach będzie:

  II. Opis przedmiotu zamówienia:

  Część 4 dostawa produktów mrożonych i ryb (kod CPV 15221000-3) - załącznik nr 1 d

  FORMULARZ CENOWY – produkty mrożone i ryby

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  Przewidywana ilość kg

  Cena jedn. netto

  Wartość netto

  Wartość VAT

  Wartość brutto

  1.

  Kostka rybna panierowana
   z mintaja (100 g)

  75

   

   

   

   

  2.

  Paluszki rybne z fileta

  75

   

   

   

   

  3.

  Filet z  ryby (miruna) bez skóry

   

  75

   

   

   

   

   

   

   

  wartość całego zamówienia: ..............................................................

  słownie: ................................................................................................     

  Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

   

 • „Dostawa i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego IP w Zespole Szkół w Borecznie" Zapytanie ofertowe

   „Dostawa i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego IP w  Zespole Szkół w Borecznie" Zapytanie ofertowe

  Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz
  z 2014 r. poz. 423
  /

  Zamówienie poniżej 30 tys. Euro

  I. Zamawiający:        Zespół Szkół w Borecznie

       Boreczno 22

       14-230 Zalewo

       Tel. (fax) 89 758 86 14

  Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa" i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego IP w  Zespole Szkół w Borecznie" II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Montaż i konfigurację urządzeń do monitoringu JP (bez okablowania) składającego się z: 12 kamer wewnętrznych 2 Mpix z detekcją ruchu, 1 kamery wewnętrznej 3 Mpix z detekcją ruchu, 3 kamer zewnętrznych z detekcją ruchu, rejestratora cyfrowego 16 kanałowego switcha gigabajtowego  24 portowego dysku 4TB Monitora i laptopa do podglądu z zewnątrz, szafy rack.

  2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

  1. wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim,
  2. koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
  3. ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
  4. oferta ma obejmować całość zamówienia.

  3. Zobowiązania wykonawcy zadania:

  - montaż urządzeń, określonych w pkt 1

  - uruchomienie systemu

  -przeszkolenie osób, przewidzianych do obsługi systemu.

  4. Gwarancja na działanie systemu min. 2 lata

  5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

  Oferty wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnym odpisem z KRS, oraz formularzem ofertowym (załącznik nr 1) prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Monitoring wizyjny" w sekretariacie Zespołu Szkół w Borecznie 14-230 Zalewo Boreczno 22, w terminie do 5 września  2014 r. do godz. 13.00.

  Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

  Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru:

  Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo.

  „Dostawa i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego IP
  w  Zespole Szkół w Borecznie" Zapytanie ofertowe

  Nie otwierać przed godziną 9.00  dnia 05.09.2014 roku

   

  6. Kryteria oceny ofert: cena oraz zgodność z tematyką przedmiotu zamówienia.

  Otwarcie ofert nastąpi 8 września 2014 o godzinie 10:00

  7. Podpisanie umowy (wzór umowy załącznik nr 3)  z wybranym oferentem nastąpi w dniu 9 września 2014r. w Zespole Szkół w Borecznie, 14-230 Zalewo, Boreczno 22 

  8. Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz instalacji urządzeń udziela dyrektor Zespołu Szkół w Borecznie 14-230 Zalewo Boreczno 22 tel. 897588614

  9. Termin wykonania zadania – 30 dni od podpisania umowy.

   

  10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Andrzej Nowicki  - dyrektor  Zespołu Szkół w Borecznie, w godzinach pracy tj.: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 13.00, pod numerem telefonu 89 7588614.

  11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

   

  Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert i wskazaniu najkorzystniejszej propozycji cenowej Zamawiający poinformuje oferentów o dokonanym wyborze na szkolnej stronie internetowej.

  .................................................. .........................................................................

  (przygotował)         (podpisał w imieniu zamawiającego)

  Załącznik nr 1Umowa_(monitoring).doc

  Załącznik nr 2oswiadczenie1.docx

  Załącznik nr 3 formularz.docx

  Boreczno dnia ..................................

 • „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Borecznie w okresie od 08.09.2014r. do 31.12.2014r.”

  „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Borecznie  w okresie od 08.09.2014r. do 31.12.2014r.”

  Zapytanie ofertowe (Zapytanie_ofertowe1.docx)
   

  Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz
  z 2014 r. poz. 423
  /

  Zamówienie poniżej 30 tys. Euro

  I. Zamawiający      Zespół Szkół w Borecznie

       Boreczno 22

       14-230 Zalewo

       Tel. (fax) 89 758 86 14

  Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Borecznie w okresie od 08.09.2014r. do 31.12.2014r.”

  II. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych z grupy kodów (kod CPV 15131130-5 ,CPV 1554000-5, CPV 15500000-3, CPV 15610000-7, CPV 15830000-5, CPV 15840000-8, CPV 15851000-8, CPV 15331000-7, CPV 15332000-4, CPV 15411200-4, PCV 15220000-6, CPV 15811000-6, CPV 15130000-8, CPV 15131400-9, CPV 15131600-1)
  do Zespołu Szkół w Borecznie. Sukcesywne dostawy obejmują dostarczanie produktów potrzebnych do przygotowania ok. 150 posiłków dziennie w dniach od 8 września do 31 grudnia 2014r. (z pominięciem dni wolnych od nauki).

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia. Nie dopuszcza dzielenia w ramach poszczególnych części.

  Uwaga: Istotne warunki zamówienia.

  Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na części:

  Część 1 dostawa wędlin (kod CPV 15131130-5) - załącznik nr 1a

  Część 2 dostawa mleka i produktów mleczarskich (kod CPV 15512200-2, CPV 15530000-2, CPV 15544000-3, CPV 15551000-5 ) - załącznik nr 1b

  Część 3 dostawa różnych produktów spożywczych, oleje, produkty przemiału ziarna i skrobi (kod CPV 15611000-4, CPV 15831000-2, CPV 15842100-3, CPV 15851100-9, CPV 15871230-5, CPV 15331500-2, CPV 15332200-6, CPV 15411210-7) załącznik nr 1c

  Część 4 dostawa produktów mrożonych i ryb (kod CPV 15221000-3) - załącznik nr 1d

  Część 5 dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich (kod CPV15811100-7, CPV 15811400-0, CPV 15812200-4) - załącznik nr 1e

  Część 7 dostawa wyrobów garmażeryjnych (kod CPV 15131000-5, CPV 15131490-6, 15131500-0) - załącznik nr 1f

  1. Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena oferty brutto.
  2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
  3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  4. Realizacja zamówienia: od 08.09.2014r. do 19.12.2014r.
  5. Dostawy do Zamawiającego Wykonawca ma realizować własnym środkiem transportu codziennie w godzinach 7: 00 do 11:30, po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie, e-mail lub faxem.
  6. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.
  7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  8. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę – na całe zamówienie lub na wybrane części.

  III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

  3. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2

  4. Umowa (zaparafowana) - załącznik nr 3

  5. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru:

  Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo.

  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
  Nie otwierać przed godziną 9.00  dnia 05.09.2014 roku

  IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną:

  Tel. (fax) 89 758 8614
  e-mail: boreczno@interia.pl

  V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Elżbieta Kryszczuk - intendent w Zespole Szkół w Borecznie, w godzinach pracy tj.: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 12.00, pod numerem telefonu 89 7588614

  VI. Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert.

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób:

  - osobiście/ pocztą/ kurierem na adres: Zespół Szkół w Borecznie

  Ofertę należy złożyć do dnia 05.09.2014r. – do godz. 9.00  

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2014r. o godz. 10.00  o wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi pisemnie Oferentów w ciągu 7 dni od dnia otwarcia i rozstrzygnięcia postępowania.

  VII. Opis sposobu obliczania ceny

  P- C min/C badane x 100% = ilość punktów

  C - min - cena minimalna

  C-badane - cena oferowana przez Wykonawcę

  1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. Należy podać cenę jednostkową za daną część oraz cenę całego zamówienia.

  2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich; cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

  3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym cenę dostawy na miejsce – ZS Boreczno.

  4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

  VIII. Kryterium wybory oferty.

  Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za daną część lub w przypadku ofert całościowych za całe zamówienie.

  IX. Informacje o formalnościach

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

  2. Zamawiający zawrze umowę pisemną z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

  5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  Dyrektor Zespołu Szkół w Borecznie
  Andrzej Nowicki

  Załączniki:

  1. Formularz cenowo - ofertowy – załącznik 1. (Zalacznik_nr_1a_-_1f.docx)
  2. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców. (kserokopia) lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (kserokopia)
  3. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik 2. (oswiadczenie.docx)
  4. Umowa - załącznik 3
  (Umowa.docx)

   

   

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  W poniedziałek, 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. O godzinie 8:10 w kościele w Borecznie odprawiona została msza św. w intencji nowego roku szkolnego. Nastepnie, o godzinie 9:00 rok szkolny zainaugurował pan Dyrektor. Po jego krótkim przemówieniu dotyczącym pracy w nowym roku, uczniowie rozeszli sie do klas na spotkania z wychowawcami.

 • Zajęcia sportowe lato 2014.

  Zapraszamy na zajęcia sportowe. Chcesz wiedzieć więcej kliknij tu

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

  Dnia 27 czerwca 2014 r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Borecznie odbyło sie uroczyste zakończenie roku szkolnego. Podczas uroczystości uczniowie, którzy ukończyli szkołę w tym roku otrzymali świadectwa oraz pamiątkowe dyplomy. Ponadto najlepsi uczniowie z pozostałych klas zostali nagrodzeni. Pan dyrektor krótko podsumował pracę szkoły oraz życzył uczniom spokojnych i bezpiecznych wakacji.

 • 29.06.2014

  Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół w gimnazjalnych w Zespole Szkół w Borecznie w 2014 roku.

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Turniej piłki siatkowej 2014 r..

 • Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

  23.06.2014

  Na naszej stronie internetowej umieściliśmy już najnowszy wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

  Kliknij tu aby przejść do strony

   

 • Żeglarski dzień dziecka nad Ewingami

  W dniu 31 maja 2014 uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Żeglarskim Dniu Dziecka nad Ewingami. Dla wszystkich uczestników organizator przygotował wiele atrakcji. Największą popularnością wśród naszych uczniów cieszyły sie zajęcia Zumby Fitness. Uczniowie mogli również spróbować swych sił grając w rugby. Wszyscy obecni obejrzeli również pokaz ratownictwa wodnego, przygotowanego przez Zespół Ratownictwa Wodnego ZW.WOPR w Olsztynie. Dla najmłodszych dzieci na czas trwania imprezy zorganizowane zostało „przedszkole żeglarskie”.

 • Sukces na gminnym konkursie ortograficznym

  zdjęcie: Ross Pollack https://flic.kr/p/7kB7xo

  Miło nam poinformować, że 29 maja 2014 roku uczennica szóstej klasy naszej szkoły podstawowej zdobyła pierwsze miejsce na Gminnym Dyktandzie o pióro Burmistrza Zalewa.

  Przedstawicielka naszej szkoły była najlepsza spośród 12 uczennic, reprezentujących szkoły z gminy Zalewo.

  W kategorii gimnazjalistów uczennica  klasy pierwszej zajęła dobre, czwarte miejsce.

  Gratulujemy!

 •      27 maja (wtorek) 2014 roku Zespole Szkół w Dobrzykach odbył się turniej w piłce siatkowej dla klas gimnazjalnych  o Puchar Prezesa PUK. W imprezie wzięły udział drużyny z Boreczna, Zalewa oraz Dobrzyk.

  Nasi uczniowie wywalczyli II miejsce w składzie:

  Bartosz Potorski- kapitan zespołu

  Łukasz Waszajło

  Piotr Pogorzelski

  Maciej Śmigielski

  Patryk Damiński

  Krzysztof Majewski

  Daniel Jędrzejowski

  Krystian Bojarski

  Kamil Kalman

   

   

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Gminny Turniej w Piłce Siatkowej 2014..

 • "Spotkania z poezją" - Etap powiatowy

  24 maja 2014 roku w Kinoteatrze „Pasja” w Iławie odbył się powiatowy etap XXXII konkursu recytatorskiego „Spotkania z Poezją”, w którym wzięła udział uczennica naszej szkoły: Wiktoria Rachwał w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych. Mimo, że nasza reprezentantka nie zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, to trzeba przyznać, że pokazała wysoki poziom umiejętności recytatorskich.

   

  Życzymy sukcesów !!

 • Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Flag of Poland

  05 maja 2014 r. miał miejsce w naszej szkole uroczysty apel z okazji 223 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uczniowie klas III gimnazjum w formie prezentacji multimedialnej przedstawili nam okoliczności uchwalenia Konstytucji.

  Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni pod nazwą „Ustawa rządowa”. Była to pierwsza w Europie, a druga w świecie po Stanach Zjednoczonych, ustawa zasadnicza, będąca bardzo śmiałą jak na owe czasy próbą zreformowania ustroju Polski szlacheckiej w duchu nowych ideałów wieku oświeconego.

  Była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Krótki, lecz bogaty w treść występ uczniów przygotowany był przez panią Anię Rachwał - pedagoga szkolnego i pana Mieczysława Goździalskiego - nauczyciela historii. Apel odbył się w sali gimnastycznej, gdzie zebrała się cała społeczność szkolna. Uczniowie klas najmłodszych ubarwili uroczystość własnoręcznie wykonanymi flagami.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo
  woj. warmińsko-mazurskie
 • 089 758 8614

Galeria zdjęć