Zespół Szkół w Borecznie

 

Nawigacja

 • Zajęcia sportowe lato 2014.

  Zapraszamy na zajęcia sportowe. Chcesz wiedzieć więcej kliknij tu

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

  Dnia 27 czerwca 2014 r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Borecznie odbyło sie uroczyste zakończenie roku szkolnego. Podczas uroczystości uczniowie, którzy ukończyli szkołę w tym roku otrzymali świadectwa oraz pamiątkowe dyplomy. Ponadto najlepsi uczniowie z pozostałych klas zostali nagrodzeni. Pan dyrektor krótko podsumował pracę szkoły oraz życzył uczniom spokojnych i bezpiecznych wakacji.

 • Turniej piłki siatkowej 2014 r.
  29.06.2014

  Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół w gimnazjalnych w Zespole Szkół w Borecznie w 2014 roku.

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Turniej piłki siatkowej 2014 r..

 • Podręczniki na rok szkolny 2014/2015
  23.06.2014

  Na naszej stronie internetowej umieściliśmy już najnowszy wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

  Kliknij tu aby przejść do strony

   

 • Żeglarski dzień dziecka nad Ewingami

  W dniu 31 maja 2014 uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Żeglarskim Dniu Dziecka nad Ewingami. Dla wszystkich uczestników organizator przygotował wiele atrakcji. Największą popularnością wśród naszych uczniów cieszyły sie zajęcia Zumby Fitness. Uczniowie mogli również spróbować swych sił grając w rugby. Wszyscy obecni obejrzeli również pokaz ratownictwa wodnego, przygotowanego przez Zespół Ratownictwa Wodnego ZW.WOPR w Olsztynie. Dla najmłodszych dzieci na czas trwania imprezy zorganizowane zostało „przedszkole żeglarskie”.

 • Sukces na gminnym konkursie ortograficznym

  zdjęcie: Ross Pollack https://flic.kr/p/7kB7xo

  Miło nam poinformować, że 29 maja 2014 roku uczennica szóstej klasy naszej szkoły podstawowej zdobyła pierwsze miejsce na Gminnym Dyktandzie o pióro Burmistrza Zalewa.

  Przedstawicielka naszej szkoły była najlepsza spośród 12 uczennic, reprezentujących szkoły z gminy Zalewo.

  W kategorii gimnazjalistów uczennica  klasy pierwszej zajęła dobre, czwarte miejsce.

  Gratulujemy!

 • Gminny Turniej w Piłce Siatkowej 2014.

       27 maja (wtorek) 2014 roku Zespole Szkół w Dobrzykach odbył się turniej w piłce siatkowej dla klas gimnazjalnych  o Puchar Prezesa PUK. W imprezie wzięły udział drużyny z Boreczna, Zalewa oraz Dobrzyk.

  Nasi uczniowie wywalczyli II miejsce w składzie:

  Bartosz Potorski- kapitan zespołu

  Łukasz Waszajło

  Piotr Pogorzelski

  Maciej Śmigielski

  Patryk Damiński

  Krzysztof Majewski

  Daniel Jędrzejowski

  Krystian Bojarski

  Kamil Kalman

   

   

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Gminny Turniej w Piłce Siatkowej 2014..

 • "Spotkania z poezją" - Etap powiatowy

  24 maja 2014 roku w Kinoteatrze „Pasja” w Iławie odbył się powiatowy etap XXXII konkursu recytatorskiego „Spotkania z Poezją”, w którym wzięła udział uczennica naszej szkoły: Wiktoria Rachwał w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych. Mimo, że nasza reprezentantka nie zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, to trzeba przyznać, że pokazała wysoki poziom umiejętności recytatorskich.

   

  Życzymy sukcesów !!

 • Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Flag of Poland

  05 maja 2014 r. miał miejsce w naszej szkole uroczysty apel z okazji 223 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uczniowie klas III gimnazjum w formie prezentacji multimedialnej przedstawili nam okoliczności uchwalenia Konstytucji.

  Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni pod nazwą „Ustawa rządowa”. Była to pierwsza w Europie, a druga w świecie po Stanach Zjednoczonych, ustawa zasadnicza, będąca bardzo śmiałą jak na owe czasy próbą zreformowania ustroju Polski szlacheckiej w duchu nowych ideałów wieku oświeconego.

  Była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Krótki, lecz bogaty w treść występ uczniów przygotowany był przez panią Anię Rachwał - pedagoga szkolnego i pana Mieczysława Goździalskiego - nauczyciela historii. Apel odbył się w sali gimnastycznej, gdzie zebrała się cała społeczność szkolna. Uczniowie klas najmłodszych ubarwili uroczystość własnoręcznie wykonanymi flagami.

 • Konkurs recytatorski XXXII „Spotkania z Poezją Dziecięcą” w M-GCK

  29 kwietnia 2014r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie odbył się etap gminny konkursu recytatorskiego „XXXII Spotkania z Poezją Dziecięcą”. Konkurs podzielony był na cztery kategorie. Naszą szkołę w kategorii klas IV-VI reprezentowała uczennica klasy IV Wiktoria Rachwał, która zajęła I miejsce. Jurorów ujęła jej interpretacja utworu Wiery Badalskiej - "Przepraszam smoku".

  Uczennica będzie reprezentować gminę Zalewo podczas etapu powiatowego, który odbędzie się 23 V 2014r. w Iławie.

  W grupie wiekowej gimnazjum szkołę reprezentowały dwie uczennice.

  Gratulujemy !!!

 • Egzamin gimnazjalny 2014

  W dniach 23-25 kwietnia uczniowie klas III gimnazjum przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Pierwszego dnia odbyła się część humanistyczna. Do rozwiązania były dwa arkusze - sprawdzające wiedzę z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego. Dzień drugi obejmował testy z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz matematyki. Ostatniego, trzeciego, dnia uczniowie zmierzyli się z zadaniami z wybranego języka obcego.

  Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.

 • Zasady przyjmowania dzieci do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Borecznie

   

  Zasady przyjmowania dzieci do pierwszej klasy

  Szkoły Podstawowej w Borecznie

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, ze. zm.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).
  3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z

  2002 r. Nr 101, poz.926.)

  1. Statut  Zespołu Szkół w Borecznie .

   

  § 1.

  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które:

  • w danym roku kalendarzowym  do 30 czerwca kończą 6 lat i wcześniej zostały objęte wychowaniem przedszkolnym,
  • nie były dotychczas objęte żadną formą wychowania przedszkolnego, uzyskały jednak pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  • w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im spełniania obowiązku szkolnego.

  § 2.

  Dzieci 6-letnie urodzone po 30 czerwca przyjmowane są do pierwszej klasy na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

  § 3.

  Wniosek , w przypadku dziecka 6-letniego, składa się do 25 kwietnia danego roku kalendarzowego, w którym dziecko ma rozpocząć realizację obowiązku szkolnego
  (wzór nr 3)

  § 4.

  Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Borecznie prowadzonej przez Radę Miejską

  w Zalewie przyjmuje się:

  • z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły (rodzice wypełniają kartę informacyjną (wzór nr 2)
  • Kartę informacyjną składa się do 25 kwietnia danego roku kalendarzowego, w którym dziecko ma rozpocząć realizację obowiązku szkolnego,
  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, w przypadku gdy Szkoła posiada warunki do ich przyjęcia i dysponuje wolnymi miejscami (wzór nr 1)

  § 5.

  Wniosek, w przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły składa się do 25 kwietnia danego roku kalendarzowego, w którym dziecko ma rozpocząć realizację obowiązku szkolnego.

  § 6.

  Wzór wniosku oraz Karty informacyjnej są do pobrania na stronie internetowe szkoły lub w sekretariacie szkoły.

   

  § 7.

  Dyrektor Szkoły jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi na złożony przez rodziców (prawnych opiekunów) wniosek, w przypadku dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły i dziecka 6-letniego urodzonego po 30 czerwca.

   

  § 8.

  W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole w innym obwodzie, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia Szkoły obwodowej, o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

  § 9.

  Warunki i tryb przyjmowania uczniów do publicznych szkół osób niebędących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.

  § 10.

  Z zasadami rekrutacji uczniów do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Borecznie dyrektor szkoły zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) we współpracy z nauczycielami.

   

  Załączniki (kliknij, aby pobrać):

  Załącznik nr 1.doc

  Załącznik nr 2.doc

  Załącznik nr 3.doc

 • Zapisy uczniów do Zespołu Szkół w Borecznie
  08.04.2014

 • Zajęcia w Uczniowskim Klubie Sportowym Vega

    Zapraszamy na zajęcia sportowe z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku, które organizuje Uczniowski Klub Sportowy Vega przy Zespole Szkół w Borecznie. Wszelkie dodatkowe informacje na stronie Klubu lub kliknij tu.

 • Multimedialna lekcja filmowa

  klaps

  13 lutego 2014 roku uczniowie klas 1-4 naszej szkoły wzięli udział w multimedialnej lekcji filmowej w Iławskim Centrum Kultury. Organizatorem tego pokazu była Akademia kinowa MAK film. Temat lekcji, w której wzieli uczniowie to "Dlaczego to się rusza? Rodzaje animacji." W czasie zajęć uczestnicy odkryli interesujący świat animacji.Na dużym ekranie zobaczyli, w jaki sposób artyści tworzą te małe arcydzieła filmowe. Trwająca 45 minut prezentacja zapoznała słuchaczy z technikami realizacji tych ruchomych obrazów i pozwoli im w przyszłości świadomie cieszyć się ich pięknem. W drugiej części zajęć uczniowie mogli obejrzeć film "Wyspa dinozaura 2".

  makfilm(źródło: www.makfilm.pl)

 • Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantem

  feriepolicja logo

  Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole, jak i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w dniu 22.01.2014 r. odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z przedstawicielem Posterunku Policji w Zalewie nt. „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”. Spotkanie zorganizowała pani pedagog Ania Rachwał. Policjant asp. Mariusz Skonieczny spotkał się z uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej, którym przypomniał o zagrożeniach czyhających na nich w trakcie ferii zimowych. Powiedział też jak ich unikać. Omówił także ze wszystkimi  uczniami zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegał również przed ślizganiem się na skutych lodem jeziorach, stawach i rzekach. Funkcjonariusz ostrzegł przez zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ruchliwych ulic. Udzielił wskazówki, jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachować się na kuligu. Poinformował dzieci pozostające w domu o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych. Wszystkim uczniom życzył miłego, bezpiecznego wypoczynku.

 • Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy w Borecznie

  wośp logo

  Dnia 12 stycznia 2014 roku wolontariuszki: Wiktoria Rachwał z klasy IV i pani Ania Rachwał kwestowały podczas kolejnego, 22 finału WOŚP na terenie Boreczna.

  Wiktoria zebrała: 265,62 zł, p. Ania 76,73 zł. Bardzo dziękujemy mieszkańcom za serdeczność i hojność.

  Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami również wsparli Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczennice trzeciej klasy gimnazjum zbierały pieniądze wśród społeczności szkolnej. Łącznie ZS w Borecznie zebrał sumę 244,57 zł. Wszystkie zgromadzone fundusze zostały przekazane na ręce Szefa Sztabu pani Fryderyki Małachowskiej w sztabie WOŚP w Zalewie.

 • Warsztaty profilaktyczne "Akademia Zdrowej Prawdy"

   stop17 grudnia 2013 r. w naszej szkole uczniowie klasy I i II gimnazjum wzięli udział w warsztaty pt. „Akademia Zdrowej Prawdy”. Spotkanie o charakterze profilaktycznym przeprowadzone było przez prelegenta pana Andrzeja Piaseckiego, członka zespołu „Na ostatnią chwilę”.
  Poruszano tematykę: alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierosów.
  Ideą warsztatów było to, by młody człowiek całkowicie sam, bez żadnej pomocy osób trzecich, sprawdził własne możliwości kiedy jest pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
  W ten sposób obalany był mit, który funkcjonuje wśród młodych ludzi, iż nawet mała ilość alkoholu „nie szkodzi”.
  Warsztaty składały się z kilku modułów:

  • Cyfrowy symulator jazdy samochodem pod wpływem alkoholu - poprzez najnowszą technologię pokazano młodym ludziom, iż nawet wyszkolony gracz spędzający wiele godzin na doskonaleniu możliwości zręcznościowo-manualnych jest całkowicie bezradny, kiedy zasiada za kierownicą samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
  • Drzwi zamknięte na zawsze – udowadniały jak szkodliwy wpływ na możliwości manualne ma alkohol i jak trudne, a często niewykonalne są podstawowe czynności wykonywane każdego dnia.
  • Ostatni telefon - czasem jeden telefon może uratować życie przyjaciela pod warunkiem, iż będzie się mogło szybko i sprawnie powiadomić odpowiednie służby – ale nawet niewielka ilość alkoholu może uniemożliwić wybranie odpowiedniego numeru.

  Gimnazjaliści mogli samodzielnie przechodzić odpowiednio przygotowany plac z przyrządami do przeprowadzenia poszczególnych doświadczeń. Na każdym z przygotowanych stanowisk testowych można było sprawdzić swoje możliwości – manualne, wzrokowe, koncentracji, skupienia uwagi, szybkości działania w skrajnych sytuacjach, które często pojawiają się w życiu.
  Spotkanie profilaktyczne sfinansowane zostało przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zalewie, za co bardzo dziękujemy.

   

 • Jasełka w ZS w Borecznie

  W Zespole Szkół w Borecznie z bożonarodzeniowym przesłaniem dla dzieci i nauczycieli wystąpili uczniowie klas 0, I, IIb, III, IV i VI, prezentując na scenie jasełka oraz przepiękne pastorałki.

  Uczniowie, w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem, przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Bohaterami widowiska byli: Maryja, Józef, Trzej Królowie, pasterze, aniołki, niedźwiedź, owce, pies i inne zwierzęta.

  Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem Magdaleny Szymańskiej i Doroty Julluk.

  Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w iście świąteczny nastrój. Po zakończeniu w klasach odbyły się wigilie (przygotowane dzięki pomocy rodziców) z wychowawcami i nauczycielami szkoły. W atmosferze pełnej miłości i życzliwej radości nastąpił punkt kulminacyjny uroczystości - dzielenie sie opłatkiem i składanie sobie życzeń.

  klinknij w poniższe zdjęcie, aby przejść do galerii

    przejdź do galerii

 • Festiwal Piosenki Anglojęzycznej w Zalewie

   

  UK USA

  28 listopada 2013 roku w Zalewie odbył się IV Powiatowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej. Organizatorem konkursu było Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie przy wspólpracy nauczycieli języka angielskiego z ZS w Zalewie. Konkurs objęły patronatem Kuratorium Oświaty i Starosta Powiatu Iławskiego. Łącznie udział w festiwalu wzięło 49 uczestników podzielonych na dwie kategorie wiekowe (szkoły podstawowe i gimnazja). Naszą szkołę reprezentowały 2 uczennice z klasy trzeciej gimnazjum. Uczestniczki, które przygotowywały sie pod okiem p. Wojciecha Pachniewskiego, wróciły z konkursu z tarczą. Jedna z nich zajęła trzecie miejsce wśród 25 uczestników. Gratulujemy! Dzięki Iławskiej Telewizji Internetowej możemy obejrzeć występy naszych uczestniczek:

strona: