Nawigacja

 • Szkolny Konkurs Ortograficzny

  W najbliższy czwartek odbędzie się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Zwycięzcy będą nas reprezentować w Gminnym Konkursie w Zalewie.

 • Egzamin gimnazjalny

  W dniach 21, 22 i 23 kwietnia uczniowie trzeciej klasy zdawali egzamin gimnazjalny. Pierwszego dnia sprawdzali swoją wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych - historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.

  Drugiego dnia uczniowie rozwiązywali zadania w części matematyczno-przyrodniczej: z biologii, chemii, fizyki i geografii oraz matematyki.

  Trzeci dzień to zmagania z językami obcymi. Część uczniów pisała egzamin z języka angielskiego, inni wybrali język niemiecki.

   

 • 17.04.2015

  Ostatnio na lekcji języka angielskiego uczniowie klasy IV uczyli sie opisywać osoby i zwierzęta. W ramach ćwiczeń mieli narysować wymyślone przez siebie stworki oraz je opisać. Uczniowie świetnie się bawili, a wyniki ich pracy można obejrzeć w galerii "Stworki" klasy IV.

 • Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty

  16 kwietnia uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej napisali sprawdzian kompetencji trzecioklasisty przygotowany przez wydawnictwo Operon. Test składał się z dwóch części sprawdzających wiedzę z języka polskiego i matematyki. Uczniowie przygotowywali się pod okiem swoich wychowawczyń p. Doroty Julluk i Marii Potorskiej.

 • Gminny konkurs czytelniczy

  15 kwietnia uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej wzieli udział w Gminnym Konkursie Czytelniczym w Zalewie, który odbył się pod hasłem "Zaczarowany świat baśni Andersena". W konkursie brały udział sześcioosobowe drużyny z każdej szkoły, które odpowiadały na pytania dotyczące znajomości wybranej baśni J. Ch. Andersena. ponadto każda szkoła przygotowała inscenizację wybranej baśni. Reprezentanci naszej szkoły bawili sie dobrze i zajęli czwarte miejsce.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie Zespołu Szkół w Zalewie

 • Sprawdzian 2015

  1 kwietnia 2015 roku odbył sie Sprawdzian po szóstej klasie. 26 uczniów przystapiło do pierwszego poważnego egzaminu w swoim życiu. Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza część obejmowała zadania z języka polskiego i matematyki; druga sprawdzała stopień opanowania umiejętności z języka niemieckiego.

  Wyniki Sprawdzianu zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną pod koniec maja.

 • Zajęcia profilaktyczne

  17 marca 2015 roku odbyły się w szkole zajęcia dla klasy V szkoły podstawowej i I gimnazjum. Ich tematem była szeroko pojeta profilaktyka uzależnień. W części przeznaczonej dla szkoły podstawowej uczniowie wzięli udział w lekcji "Szkoła w sieci", poświęconej bezpieczeństwo w internecie i zagrożeniom wynikającym z korzystania z komputerów i internetu (np. uzależnienie od gier komputerowych). Zajęcia przeprowadziła przedstawicielka Ośrodka Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" z Krakowa.

 • Warsztaty dla rodziców "Razem Możemy Więcej"

  12 marca 2015 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla rodziców poświęcone motywowaniu uczniów do nauki. Była to kolejny etap realizacji projektu wspierania szkół powiatu iławskiego "Razem Możemy Więcej". Wzięli w nich udział rodzice uczniów szkoły podstawowej.

 • Warsztaty "Razem możemy więcej"

  24 lutego 2015. w naszej szkole odbyły sie warsztaty dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Ich tematem były Techniki skutecznego uczenia się. Zajęcia te realizowane były w ramach programu wspierania szkół na terenie powiatu iławskiego "Razem Możemy Więcej". W czasie warsztatów dzieci dowiedziały się, jakie (często nietypowe) są sposoby skutecznego uczenia sie i zapamiętywania. Zajęcia prowadzone w miłej atmosferze przybliżyły dzieciom podstawy mnemotechniki.

 • Walentynki

  Valentines Knitted Hearts W drugim tygodniu lutego w naszej szkole obchodzone były walentynki. Przez cały tydzień (od 9 do 13 lutego) prowadzona była poczta walentynkowa. Uczniowie wysyłali kartkę walentynkową swoim kolegom lub koleżankom, często anonimowo.

  Ponadto 12 lutego odbyła sie dyskoteka walentynkowa, podczas której uczniowie świetnie się bawili.

   

 • Zabawa choinkowa

  24 stycznia 2015 roku w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa. Na gości czekało sporo atrakcji.

  Pierwszą z nich były jasełka, wystawione przez uczniów z klas 0-3. Dzieci, przygotowane przez swoje wychowawczynie, wystąpiły przed licznie zgromadzonymi gośćmi - uczniami naszej szkoły, swoimi rodzicami i dziadkami.

  Drugim punktem programu był występ uczennic z klasy IV, które przepięknie zaśpiewały tradycyjne polskie kolędy. Akompaniowały im na gitarze uczennice z klasy VI. Dziewczynki przygotowywały sie pod okiem pana Sławomira Cieplickiego.

  Kolejna część imprezy związana była z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wyrecytowali przygotowane specjalnie na tę okazję wiersze i złożyli życzenia.

  Po tej części oficjalnej rozpoczął się bal karnawałowy. Uczniowie (nie tylko ci najmłodsi), rodzice i nauczyciele świetnie bawili się tańcząc w rytm muzyki. O oprawę muzyczną zadbali absolwenci naszej szkoły. Duże wrażenie wywarły kostiumy dzieci, przygotowane specjalnie na tę okazję. Wśród gości można było spotkać najróżniejsze postacie rodem z bajek, książek, filmów i komiksów. Spośród nich wybrano Królową i Króla Balu.

  Ostatnią, długo wyczekiwaną częścią zabawy była wizyta świętego Mikołaja, który, jak co roku, rozdał dzieciom prezenty.

  W trakcie zabawy cały czas otwarta była "kawiarenka", w której można było poczęstować się ciastem, upieczonym przez rodziców. Bardzo dziękujemy im za pomoc przy organizacji tej imprezy.

  Wszyscy goście i uczestnicy bawili się świetnie i w dobrych humorach wrócili do domu.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii z zabawy (wystarczy kliknąć na zdjęcie poniżej):

 • Informacja o wynikach zapytania ofertowego

 • Zapytanie ofertowe„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Borecznie w okresie od .19.01.2015r. do 31.12.2015r.”

  07.01.2015

  „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Borecznie  w okresie od .19.01.2015r. do 31.12.2015r.”

  Zapytanie ofertowe

  Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz
  z 2014 r. poz. 423
  /

  Zamówienie poniżej 30 tys. Euro

  I. Zamawiający:        Zespół Szkół w Borecznie

       Boreczno 22

       14-230 Zalewo

       Tel. (fax) 89 758 86 14

  Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Borecznie w okresie od 19.01.2015r. do 31.12.2015r.”

  II. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych z grupy kodów (kod CPV 15131130-5 ,CPV 1554000-5, CPV 15500000-3, CPV 15610000-7, CPV 15830000-5, CPV 15840000-8, CPV 15851000-8, CPV 15331000-7, CPV 15332000-4, CPV 15411200-4, PCV 15220000-6, CPV 15811000-6, CPV 15130000-8, CPV 15131400-9, CPV 15131600-1)
  do Zespołu Szkół w Borecznie. Sukcesywne dostawy obejmują dostarczanie produktów potrzebnych do przygotowania ok. 150 posiłków dziennie w dniach od 19 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2015r. (z pominięciem dni wolnych od nauki).

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia. Nie dopuszcza dzielenia w ramach poszczególnych części.

   

  Uwaga: Istotne warunki zamówienia.

  Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na części:


  Część 1 dostawa wędlin (kod CPV 15131130-5) - załącznik nr 1a

  Część 2 dostawa mleka i produktów mleczarskich (kod CPV 15512200-2, CPV 15530000-2, CPV 15544000-3, CPV 15551000-5 ) - załącznik nr 1b

  Część 3 dostawa różnych produktów spożywczych, oleje, produkty przemiału ziarna i skrobi (kod CPV 15611000-4, CPV 15831000-2, CPV 15842100-3, CPV 15851100-9, CPV 15871230-5, CPV 15331500-2, CPV 15332200-6, CPV 15411210-7) załącznik nr 1c

  Część 4 dostawa produktów mrożonych i ryb (kod CPV 15221000-3) - załącznik nr 1d

  Część 5 dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich (kod CPV15811100-7, CPV 15811400-0, CPV 15812200-4) - załącznik nr 1e

  Część 7 dostawa wyrobów garmażeryjnych (kod CPV 15131000-5, CPV 15131490-6, 15131500-0) - załącznik nr 1f

   

   

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:

    - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania

     zamówienia;

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;     

  2. Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena oferty brutto.
  3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
  4. Realizacja zamówienia: od 19.01.2015r. do 31.12.2015r.
  5. Dostawy do Zamawiającego Wykonawca ma realizować własnym środkiem transportu w godzinach 7: 00 do 14:30, po złożonym przez Zamawiającego zamówieniu telefonicznie,
  e-mail lub faxem.
  6. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.
  7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  8. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę – na całe zamówienie lub na wybrane części.

  III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f

  2. Oświadczenie – załącznik nr 2

  3. Umowa - załącznik nr 3

  4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  4. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru:

  Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo.

  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej
  Nie otwierać przed godziną 10.00  dnia 16.01.2015 roku

  IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną:

  Tel. (fax) 89 758 8614
  e-mail: boreczno@interia.pl

  V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Elżbieta Kryszczuk - intendent w Zespole Szkół w Borecznie, w godzinach pracy tj.: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 12.00, pod numerem telefonu 89 7588614

  VI. Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert.

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób:

  - osobiście/ pocztą/ kurierem na adres: Zespół Szkół w Borecznie

  Ofertę należy złożyć do dnia 16.01.2015r. – do godz. 9:30  

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2015r. o godz. 10:00,  o wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej szkoły w ciągu 7 dni od dnia otwarcia
  i rozstrzygnięcia postępowania.

   

  VII. Opis sposobu obliczania ceny

  P- C min/C badane x 100% = ilość punktów

  C - min - cena minimalna

  C-badane - cena oferowana przez Wykonawcę

   

  1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. Należy podać cenę jednostkową za daną część oraz cenę całego zamówienia.

  2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

  3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym cenę dostawy do siedziby Zamawiającego .

  4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

  5. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.

  6. Podanie ilości towarów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

  7. Zamawiający wymaga aby zamówiony towar był pełnowartościowy, świeży, miał minimalny okres przydatności do  spożycia zgodny z terminem określonym przez producentów poszczególnych produktów żywnościowych.

  8. Zamawiający zastrzega sobie zwrot lub wymianę towaru w przypadku stwierdzenia złej jakości na koszt wykonawcy.

  VIII. Kryterium wybory oferty.

  Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za daną część lub w przypadku ofert całościowych za całe zamówienie.

  IX. Informacje o formalnościach

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający zawiadomi wyłonionych Wykonawców,  którym udzielone zostanie zamówienie.

  2. Zamawiający zawrze umowę pisemną z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
   

  Dyrektor Zespołu Szkół w Borecznie
  Andrzej Nowicki

  Załączniki:
  1. Formularz cenowo - ofertowy – załącznik 1.Załącznik nr 1a - 1f.docx
  2. Oświadczenie – załącznik 2. Załącznik nr 2.docx
  3. Umowa - załącznik 3 Załącznik nr 3.docx

  4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   

   

   

 • Wystawa ozdób świątecznych

  18 grudnia, tuż przed przerwą świąteczną, na świetlicy szkolnej panie ze świetlicy przygotowały wystawę ozdób świątecznych, przygotowywanych przez uczniów naszej szkoły. W ramach tego wydarzenia można było obejrzeć prace wykonywane zarówno przez najmłodszych uczniów jak i młodzież gimnazjalną. Wśród prac, wykonywanych różnymi technikami, były bombki, stroiki oraz inne ozdoby, np. choinki zrobione z szyszek lub łańcuchów. Zdjęcia prac można obejrzeć w galerii (galeria otworzy się w nowym oknie po kliknięciu w poniższy obrazek).

   

   

 • Podsumowanie projektu "Bocian Biały - symbol Warmii i Mazur"

  11 grudnia 2014r.  w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie gościli uczestnicy projektu "Bocian Biały - symbol Warmii i Mazur". Projekt ten realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Przyrody Warmii i Mazur "Natura" oraz Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. W czasie tej uroczystości Wyróżnienie otrzymało dziesięcioro uczniów naszej Szkoły, którzy prowadzili monitoring gniazd bociana białego na terenie gminy Zalewo. Akcja ta odbyła się w ramach VII Międzynarowowego Liczenia Gniazd Bociana Białego. Opiekunem tej grupy była pani Brygida Żabkiewicz.

  Gratulujemy nagrodzonym!

   

  Opiekun grupy, pani Brygida Żabkiewicz, odbiera nagrodę - podziękowanie za udział szkoły w projekcie.

  nagrodzeni uczniowie naszej szkoły

 • Sukces na Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej

  Dnia 28 listopada 2014 roku dwie uczennice z naszej szkoły wzięły udział w V Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie. Konkurs organizowany był przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie, Zespół Szkół w Dobrzykach i Zespół Szkól w Zalewie a honorowym patronatem objęli go Starosta Iławski i Burmistrz Zalewa. Nasze reprezentantki (uczennice klasy 5 szkoły podstawowej) zaprezentowały się bardzo dobrze na tle 12 innych uczestników festiwalu. Jedna z nich zdobyła główną nagrodę - Grand Prix w kategorii szkół podstawowych. Profesjonalni jurorzy byli oczarowani jej występem - wykonaniem piosenki "Wasted" z repertuaru Margaret. Uczennice do festiwalu przygotowywały się pod okiem pana Wojciecha Pachniewskiego.

  Więcej informacji i galeria zdjęć z imprezy na stronie zalewo.pl

  Serdecznie gratulujemy uczestniczkom!

 • Andrzejki w ZS w Borecznie

  27 listopada 2014 roku w naszej szkole odbyła się impreza andrzejkowa.

  andrzejki Jak co roku, dyskotece, która odbywała sie na świetlicy szkolnej, towarzyszyły zabawy i wróżby andrzejkowe. Nie zabrakło tradycyjnych wróżb. Uczniowie (szczególnie przedstawiciele Szkoły Podstawowej) przygotowali również nietypowe zabawy. Szczególnym powodzeniem cieszyły się "ciasteczka z wróżbą", upieczone przez uczennice klasy V. Dodatkowo, dzięki pomocy rodziców, przygotowano drobny poczęstunek. Całą imprezę przygotowali przedstawiciele samorządu szkolnego pod okiem opiekuna, p. Sylwii Gawryś. Uczniowie zajęli się wszystkim: od rozstawienia stołów i udekorowania świetlicy, przez obsługę stanowisk z wróżbami po sprzątanie świetlicy i korytarzy po zakończeniu imprezy.

  Uczniowie bawili się świetnie i bezpiecznie oraz zadowoleni wrócili do domu.

 • Multimedialna lekcja filmowa w ICK w Iławie

  26 listopada 2014 r. w kinoteatrze "Pasja" w Iławie uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej wzięli udział w Multimedialnej Lekcji Filmowej przygotowanej w ramach projektu MAKfilm. Tematem zajęć były "Radio i Telewizja. Dźwięk i obraz".

  Zajęcia podzielone były na dwie części. Pierwsza, krótsza, miała charakter multimedialnych prezentacji przeplatanych wykładami prowadzącego. Uczniowie mogli dowiedzieć sie z niej m.in. ciekawostek dotyczących historii radia i telewizji i zapoznać się ze stroną techniczną powstawania audycji radiowych i programów telewizyjnych. Bardzo ciekawa okazała się częśc poświęcona mrocznej stronie telewizji - reklamom i uzależnieniu od mediów oraz porad, jak uchronic się przed telewizyjnym nałogiem. W części drugiej uczniowie obejrzeli film "Safari".

    Zdjęcia pochodza ze strony MAKfilm.pl

 • Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Borecznie 2014/2015

  W wyniku postępowania przetargowego na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Borecznie wybrano firmę Naftomax z Tyrowa, która zaoferowała najniższą cenę wynoszącą 3247 zł 20 gr za 1000 litrów oleju opałowego.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo
  woj. warmińsko-mazurskie
 • 089 758 86 14

Galeria zdjęć