Kontakt

 • Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo
  woj. warmińsko-mazurskie
 • 089 758 86 14

Poniedziałek 20.08.2018

 

Witamy na stronie szkoły

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko sekretarki szkolnej

  I.   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
  1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie co najmniej średnie,
  2. co najmniej dwuletni staż pracy,
  3. biegłość w obsłudze komputera,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarki szkolnej,
  5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarż
 • Harmonogram egzaminów poprawkowych

  w Zespole Szkół w Borecznie

  w roku szkolnym 2017/2018

  Przedmiot

  Uczniowie
  z klasy

  Ilość
  uczniów

  Numer sali 
  egzaminu
  pisemnego

  Numer sali
  egzaminu
  ustnego

  Termin

  Język polski

  6a, 6b

  3

  3

  3

  Poniedziałek
  27.08.2018

  godz.9.00

 • Ogłoszenie

      Tablica

  Z okazji 100-lecia Niepodległości pragniemy wykonać pamiątkową tablicę. Wszysctkich chętnych, którzy chcieliby i mogli wspomóc nas w tym dziele zapraszamy do pomocy. Kto ma zbędny złom mosiężny może przynieść go do szkoły. Z metalu tego artysta plastyk wykona wspomnianą tablicę. Zachęcamy do akcji zbierania środków na ten szczytny cel!

 • Koniec roku szkolnego
  27.06.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Koniec roku szkolnego.

 • Pierwszy dzień wakacji!

     Podobnie jak w całej  Polsce tradycją u nas jest świętowanie zakończenia roku szkolnego. W bieżącym  roku uroczystość ta przypadła 22 czerwca. Już o godzinie 8.00  społeczność szkolna uczestniczyła w specjalnej Mszy Świętej. Potem odbył się  ostatni  apel szkolny z udziałem wszystkich uczniów oraz grona pedagogicznego. Dyrektor szkoły Ryszard Zakrzewski w krótkich słowach podziękował uczniom, rodzicom i nauczycielom za naukę i działania podejmowane w minionym roku szkolnym na rzecz szkoły oraz życzył dobrych bezpiecznych wakacji.  Po przemówieniu Dyrektora najlepszym uczniom rozdane zostały świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. Szczególnie wielkie brawa otrzymali uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, dla których to był ostatni dzień w murach naszej szkoły.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo
  woj. warmińsko-mazurskie
 • 089 758 86 14

Galeria zdjęć