• Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko sekretarki szkolnej

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko sekretarki szkolnej

  I.            Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
  1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie co najmniej średnie,
  2. co najmniej dwuletni staż pracy,
  3. biegłość w obsłudze komputera,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarki szkolnej,
  5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. nienaganna opinia,
  8. wysoka kultura osobista, komunikatywność.

  2. Wymagania dodatkowe:

  a)      obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność, terminowość, samodzielność, dyspozycyjność,

  b)      umiejętność pracy w zespole.

  II.            Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,
  2. prowadzenie kancelarii i sekretariatu szkoły,
  3. bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców: przygotowywanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń,
  4. wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,
  5. samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,
  6. terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,
  7. przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,
  8. współpraca z placówkami oświaty i kultury,
  9. obsługa faksu i kserokopiarki,
  10. sprawdzanie na bieżąco poczty internetowej,
  11. kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły,
  12. prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej posiadanych druków ścisłego zarachowania,
  13. dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,
  14. zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,
  15. dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie szkoły,
  16. dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,
  17. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

  III.            Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV - Curriculum vitae),
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż – zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy,
  5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  Podanie o pracę i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) 

  IV.            Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

  1. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2018r. w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkól w Borecznie, Boreczno 22, 14-230 Zalewo w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko sekretarki szkolnej”.
  2. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po terminie określonym w pkt.1 nie będą rozpatrywane.
  3. W terminie do 14.09.2018 roku należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.

   

 • Harmonogram egzaminów poprawkowych 2017/2018

  Harmonogram egzaminów poprawkowych

  w Zespole Szkół w Borecznie

  w roku szkolnym 2017/2018

  Przedmiot

  Uczniowie
  z klasy

  Ilość
  uczniów

  Numer sali 
  egzaminu
  pisemnego

  Numer sali
  egzaminu
  ustnego

  Termin

  Język polski

  6a, 6b

  3

  3

  3

  Poniedziałek
  27.08.2018

  godz.9.00

  Matematyka

  IIG

  1

  1

  1

  Poniedziałek
  27.08.2018

  godz.9.00

  Język angielskiego

  6b

  2

  3

  3

  Wtorek
  28.08.2018

  godz.9.00

  Język niemiecki

  6a

  1

  3

  3

  Wtorek
  28.08.2018

  godz.9.00

  Historia

  IIG

  1

  1

  1

  Wtorek
  28.08.2018

  godz.9.00

  Dyrektor Zespołu Szkół w Borecznie: Ryszard Zakrzewski

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

      Tablica

  Z okazji 100-lecia Niepodległości pragniemy wykonać pamiątkową tablicę. Wszysctkich chętnych, którzy chcieliby i mogli wspomóc nas w tym dziele zapraszamy do pomocy. Kto ma zbędny złom mosiężny może przynieść go do szkoły. Z metalu tego artysta plastyk wykona wspomnianą tablicę. Zachęcamy do akcji zbierania środków na ten szczytny cel!

 • Koniec roku szkolnego
  27.06.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Koniec roku szkolnego.

 • Pierwszy dzień wakacji!

  Pierwszy dzień wakacji!

     Podobnie jak w całej  Polsce tradycją u nas jest świętowanie zakończenia roku szkolnego. W bieżącym  roku uroczystość ta przypadła 22 czerwca. Już o godzinie 8.00  społeczność szkolna uczestniczyła w specjalnej Mszy Świętej. Potem odbył się  ostatni  apel szkolny z udziałem wszystkich uczniów oraz grona pedagogicznego. Dyrektor szkoły Ryszard Zakrzewski w krótkich słowach podziękował uczniom, rodzicom i nauczycielom za naukę i działania podejmowane w minionym roku szkolnym na rzecz szkoły oraz życzył dobrych bezpiecznych wakacji.  Po przemówieniu Dyrektora najlepszym uczniom rozdane zostały świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. Szczególnie wielkie brawa otrzymali uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, dla których to był ostatni dzień w murach naszej szkoły.

  Następnie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach, gdzie otrzymali świadectwa i ostatnie wskazówki co do bezpiecznego zachowania w czasie wakacji. Rok szkolny 2017/2018 przeszedł do historii, ale nie ma powodów do smutku. Dziś zaczęły się upragnione wakacje!

    Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z Poradnikiem Bezpiecznego Wypoczynku opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

    

 • Szkolny piknik_2018

  Szkolny piknik_2018

  19 czerwca 2018

  Piękna słoneczna pogoda, dobry nastrój i mnóstwo atrakcji!

  O godzinie 9.00 rozpoczął się pierwszy szkolny piknik w Zespole Szkół w Borecznie. Na początek do zebranych przemówił pan dyrektor Ryszard Zakrzewski, który powitał wszystkich i życzył miłej zabawy. Nad całością  czuwała pani Monika Szczypska, przy pomocy nauczycieli naszej szkoły poprowadziła imprezę. Pierwsi zaprezentowali się  uczniowie z Jaśkowa, pasjonaci gry w palanta. Potem można było poćwiczyć pod okiem instruktorów uderzenia i poznać zasady tej nieco zapomnianej gry. Następnie odbyły się zawody sprawnościowe dzieci z młodszej grupy wiekowej, była rywalizacja w przeciąganiu liny między nauczycielami a rodzicami, zabawy oraz konkursy taneczne pod przewodnictwem doświadczonego instruktora pani Moniki, nauczycielki wychowania fizycznego w naszej szkole. Niezwykłą atrakcją dla dzieci była możliwość przejażdżki na koniu pod opieką pani Emilii Giżyckiej i Marioli Skolimowskiej ze stadniny w Wielowsi. Chętni wiele razy ustawiali się w kolejce. Do bawiących sie dzieci przybyli też strażacy z miejscowej jednostki OSP, dzieci mogły poznać wyposażenie i możliwości ratowników. Strażacy dla ochłody wytworzyli wodną kurtynę. W międzyczasie można było się posilić. Rodzice przygotowali kiełbaski z grila; (mistrzem w pieczeniu był pan Jerzy), mnóstwo pysznych ciast, napojów, owoców, waty cukrowej, lodów i innych przekąsek.

  Serdecznie dziękujemy członkom Rady Rodziców pod przewodnictwem pani Wioletty Sostek, członkom trójek klasowych i wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przebiegu naszego pikniku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 • Wyprawka przedszkolaka

  WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

  TECZKA Z GUMKĄ A-4 1 SZT.

  PIÓRNIK TUBA LUB KOSMETYCZKA

  RYZA PAPIERU KSERO

  BLOK TECH BIAŁY A4- 1 SZT.

  BLOK TECH KOLOR A4- 1 SZT.

  BLOK TECHNICZNY BIAŁY A3- 1 SZT.

  BLOK TECHNICZNY KOLOROWY A3-1 SZT

  BLOK RYSUNKOWY KOLOROWY A3- 1 SZT

  ARKUSZ BRYSTOLU BIAŁEGO I KOLOROWEGO

  WYCINANKI SAMOPRZYLEPNE

  BIBUŁA KOLOROWA

  FARBY PLAKATOWE (minimum 8 kolorów)

  KREDKI ŚWIECOWE BAMBINO

  KREDKI OŁÓWKOWE

  PASTELE OLEJNE

  MAZAKI

  NAKLEJKI DO PODPISYWANIA

  PLASTELINA 12 LUB 18 KOLORÓW ( ASTRA)

  NOŻYCZKI

  OŁÓWEK 1 SZT.

  GUMKA

  TEMPERÓWKA ( najlepiej zamykana)

  KLEJ - 2 SZT. W SZTYFCIE

  MARKERY SUCHOŚCIERALNE + gąbka

  NOTES DO KONTAKTÓW Z RODZICAMI

  KAPCIE ZAPINANE LUB WSUWANE+ WORECZEK

  RĘCZNIK ( mały z wieszaczkiem, podpisany)

  WSZYSTKIE RZECZY DZIECKA POWINNY BYĆ PODPISANE !!!

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

  Informujemy, że  w zakładce Podręczniki 2018/2019 umieszczony jest wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019. 

 • "Zdążyć z pomocą"

  "Zdążyć z pomocą"

        "Pomaganie dzieciom w powrocie do zdrowia, ich osiągnięcia, pierwsze słowa i samodzielne kroki dają bezcenne uczucie radości i satysfakcji." Słowa te pochodzą ze strony internetowej Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

      Wszyscy możemy pomóc!. Ogłaszamy zbiórkę nakrętek od plastikowych butelek, do 20 czerwca 2018r (środa). Zostaną one przekazane na rzecz Fundacji "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ", środki ze zbiórki mają wspomóc zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych. Zachęcamy do przynoszenia nakrętek! Koordynatorem akcji jest pani Magda Szymańska.

 • Dzień projektów 2018

  Dzień projektów 2018

  13 czerwca 2018  w naszej szkole odbył się dzień projektów. Jak co roku uczniowie klasy II gimnazjum przedstawili rezultaty swojej pracy nad gimnazjalnym projektem edukacyjnym. Przez cały rok szkolny pod okiem opiekunów, p. Kamili Borkowskiej, Jarosława Szymańskiego, Roberta Jędrzejaka i wychowawcy klasy, p. Wojciecha Pachniewskiego, uczniowie pracowali nad ciekawymi zagadnieniami, które bardzo często wykraczały poza materiał omawiany podczas zajęć lekcyjnych. Tematy projektów nawiązywały do różnych dziedzin, począwszy od geografii (historii polskich podróżników i odkrywców), przez przyrodę (budowa i zastosowanie silnika Sterlinga) po język angielski (znaczenie języków obcych w życiu codziennym) i język polski (historia i sposoby tworzenia bajek). Co ważne, prezentacje miały w dużej części charakter praktyczny, co mogło zaciekawić zebranych widzów - uczniów klas młodszych.

  Tematy projektów realizowanych przez uczniów zostaną umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum, a zaangażowanie w pracę znajdzie swoje odzwierciedlenie w ocenie zachowania uczniów.

  Prezentację zaszczycił swoją obecnością dyrektor szkoły, p. Ryszard Zakrzewski.

  Niestety w związku z reformą edukacji była to ostatnia edycja dnia projektów w tej formie. Nie znaczy to jednak, że uczniowie nie będą pracować tą metodą. Nauczyciele chętnie włączaja ja do swoich zajęć. Już wkrótce prezentacje uczniów umieszczone zostaną na szkolnej stronie internetowej w zakładce Prace uczniów i nauczycieli.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w galerii Dzień projektów gimnazjalnych.

 • "Szkolny piknik"

  "Szkolny piknik"

     Zgodnie z propozycjami członków Rady Rodziców dnia 19 czerwca 2018 r. (wtorek, godz. 9.00) organizujemy "szkolny piknik".  Wszystkich rodziców i opiekunów zapraszamy do współpracy. W trakcie imprezy nie zabraknie przekąsek, napojów i nowalijek. Przewidziano zabawy dla najmłodszych. Zachęcamy wszystkich do wsparcia i aktywnego udziału!

   

 • Dobry Start

  Dobry Start

  Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

  Dziś, 11 czerwca br. zainaugurowano akcję informacyjną rządowego programu „Dobry Start”. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowały wspólny list do dyrektorów szkół, w którym zwróciły się z prośbą o aktywne włączenie się do działań informacyjnych dotyczących programu „Dobry Start".

   

     Więcej informacji w zakładce informacje dla Rodziców

 • Przedszkolada

  Przedszkolada

  8 czerwca w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Zalewie odbył się XI Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada" i Wybory Bajkowej Małej Miss. W przeglądzie udział wzięło 7 dziecięcych grup. Na scenie zaprezentowało się 114 dzieci w tańcu i piosence. Dzieci tańczyły, śpiewały na scenie i przy tym wszystkim dobrze się bawiły. Dzieci z Zespołu Szkół w Borecznie zaprezentowały dwa tańce do piosenek „ Wymarzona” i „ Toca Toca”. Na scenie wystąpili: Wiktoria Kmita, Kornelia Klimowicz, Maja Bedra, Aleksandra Słomińska, Małgorzata Grzywna, Konstanty Tarnowski, Sebastian Gromelski, Kuba Gromelski, Alan Chrzanowski i Mateusz Sokołowski. Wszystkie grupy zostały wyróżnione i nagrodzone pięknymi medalami oraz upominkami wręczanymi przez Burmistrza Marka Żylińskiego.

  O tytuł Bajkowej Małej Miss rywalizowało 15 dziewczynek w wieku 6-7 lat. Z naszej szkoły o tytuł Miss walczyły: Kornelia Klimowicz, Maja, Bedra, Małgorzata Grzywna i Aleksandra Słomińska. Wszystkie dziewczynki otrzymały pamiątkowe szarfy oraz upominki.

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii Przedszkolada 2018.

 • "Dzień koktajlowy"
  19.06.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii "Dzień koktajlowy".

 • "Dzień koktajli"

  W ramach projektu "Trzymaj formę" odbył się kolejny dzień (w poprzednich miesiącach był "dzień sałatkowy" i "dzień kanapkowy"), w którym uczniowie i nauczyciele mogli skosztować zdrowych, smacznych i orzeźwiających koktajli ze świeżych owoców: truskawek, bananów, jabłek, gruszek, i szpinaku. Podkreślić należy, że wszystkie koktajle przygotowane przez uczniów były bez cukru. Oprócz walorów smakowych cieszyły oko różnymi barwami. Wszystkim zaangażowanym w tę akcję uczniom serdecznie dziękujemy!

  Koordynatorem projektu była pani Monika Szczypska. Do sprawnego przebiegu akcji włączyła się pani Ania Rachwał.

 • Wycieczka do Gdańska

  Dnia 6 czerwca 2018 r. uczniowie klas II g, VI b i VII pod opieką p. Wojciecha Pachniewskiego i p. Piotra Przyczyny wzięli udział w wycieczce do Gdańska.

  Pierwszym punktem programu była wizyta w Muzeum II Wojny Światowej. W tym nowoczesnym obiekcie uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią tego największego konfliktu zbrojnego naszych czasów, począwszy od początków powstania totalitaryzmów, przez działania wojenne, propagandę, do  skutków wojny i czasów zburzenia Żelaznej Kurtyny. Zwiedzający mieli okazję obejrzeć filmy oraz posłuchać relacji świadków i uczestników tych tragicznych wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Podziwiali również wierną kopię ulicy z lat trzydziestych XX wieku, którą odtworzono w najdrobniejszych szczegółach, takich jak witryny sklepowe i towary na półkach.

  Drugą część dnia uczestnicy wycieczki spędzili w pokojach  „Escaperooms”, w których musieli rozwikłać tajemnice pewnych wydarzeń oraz zmierzyć się z zagadkami  tematycznymi. Aby wydostać się z pomieszczeń, musieli wykazać się sprytem, spostrzegawczością, inteligencją, a przede wszystkim umiejętnością współpracy w grupie.

  W drodze powrotnej młodzież pod wpływem emocji żywo dyskutowała o wydarzeniach tego dnia.

 • Żeglarski i nie tylko Dzień Dziecka nad Jeziorem Ewingi

  Żeglarski i nie tylko Dzień Dziecka nad Jeziorem Ewingi

  Kolejny raz uczestniczyliśmy w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów Żeglarskiego Dnia Dziecka nad jeziorem Ewingi w Zalewie. Podziwialiśmy sprawność strażaków i ratowników WOPR. Można było obejrzeć wyposazenie pojazdów bojowych straży pożarnej oraz radiowozu policyjnego. Dzięki uprzejmości sponsorów dzieci otrzymały wiele upominków. Można było zaopatrzyć się w koszulki, baloniki, wydawnictwa promocyjne WOPR. Obecni byli pracownicy Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, którzy służyli informacjami i kolorowymi wydawnictwami. Doprawdy trudno wymienić wszystkie atrakcje: pływanie na dostępnym sprzęcie wodnym, malowanie twarzy, tworzenie graffiti, laserowy paintball, przejażdżki na rolkach i nartorolkach, wspólne tańczenie zumby, dmuchane zjeżdżalnie, hydronetka, rozgrywki palanta, kule wodne i obsługa strażackiej hydronetki.

  Miło spędzony czas będziemy długo wspominać. Do zobaczenia za rok :-)

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć  w galerii Dzień Dziecka 2018.

 • Święto Mamy i Taty

  Święto Mamy i Taty

     25 maja 2018r obchodziliśmy w naszej szkole Święto Mamy I Taty.

    Uczniowie klas I-III oraz oddziału przedszkolnego zaprosili do szkoły rodziców. Pod kierunkiem wychowawców: Magdy Szymańskiej, Sylwii Gawryś, Danuty Gradys, Marii Potorskiej wychowankowie przygotowali piękne występy. Miłość i wdzięczność dla rodziców dzieci wyraziły recytacją utworów poetyckich, śpiewem, tańcem oraz grą na instrumentach. Występy dzieci spotkały się z ogromnym aplauzem publiczności - naszych kochanych rodziców. Na wielu twarzach można było dostrzec łzy wzruszenia.

  Po przedstawieniu dzieci składały swym opiekunom życzenia wręczając własnoręcznie wykonane laurki oraz upominki. Pani Anna Rachwał wykonała dekorację, która nawiązywała do treści wiersza zaprezentowanego przez uczennicę kl. II Tosię Tarnowską.

  Na koniec wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

  Zapraszamy do galerii Dzień Matki_2018.

 • Festiwal Piosenki Niemieckiej w Ostródzie

  Festiwal Piosenki Niemieckiej w Ostródzie

      Martyna Sostek, uczennica klasy VII zajęła 2 miejsce w kategorii solistów w Festiwalu Piosenki Niemieckiej  w Ostródzie, który odbył się 25 maja 2018 r. "Cieszę się ogromnie - mówi Martyna - ten sukces indywidualny bardzo mnie uradował ale też i kompletnie zaskoczył:  pierwszy raz wzięłam udział w takim festiwalu i jestem w gronie laureatów! Obecnie przygotowuję się do udziału w Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej w Ostródzie. To będzie poważne wyzwanie ale i wielka szansa."  Do sukcesu Martyny przyczyniła się nauczycielka języka niemieckiego, pani Irena Wółkiewicz.

  foto

 • Wycieczka do Krakowa

  Wycieczka do Krakowa

  W dniach 21-24 maja 2018 r. uczniowie z klas V i VI uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Krakowa. Organizatorem wycieczki była wychowawczyni klasy VI b, p. Dorota Julluk. Uczniom w charakterze opiekunów towarzyszyli nauczyciele: p. Piotr Przyczyna i p. Irena Wółkiewicz. W Krakowie, do którego uczniowie dojechali pociągiem, mieli możliwość zapoznania się z historią miasta, życiorysami wybitnych Polaków oraz wieloma zabytkami o wielkiej wartości artystycznej. Zwiedzanie miasta Kraka zaczęliśmy od wizyty w Muzeum Lotnictwa z największą kolekcją samolotów w Polsce. Spacerując po Rynku Głównym wszyscy podziwiali słynne Sukiennice, wieżę ratuszową, kościół Mariacki oraz pomnik Adama Mickiewicza. Zwiedziliśmy Muzeum Narodowe, które posiada imponujący zbiór dzieł malarskich, między innymi Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Adama Chmielowskiego. Na wzgórzu wawelskim uczestnicy podziwiali renesansowy dziedziniec  zamku królewskiego oraz katedrę, w której dokonywano koronacji polskich królów. Grupa miała także okazję spotkać legendarnego smoka, u stóp którego zrobiła wiele pamiątkowych zdjęć. W drodze do schroniska młodzieżowego codziennie podziwialiśmy krakowskie kopce – symbole walki o wolność. Przepiękna pogoda umożliwiła nam również podziwianie panoramy Krakowa oraz Ogrodu Jordanowskiego. W odległy  dla uczniów świat średniowiecza przenieśliśmy się podczas odwiedzin podziemi rynku krakowskiego. Jednak największą atrakcja wycieczkową okazał się park wodny, który dostarczył okazji do relaksu i zabawy. Świetnie bawiliśmy się tez w krakowskim zoo, które zajmuje powierzchnię 20 ha i jest domem dla 260 gatunków zwierząt. Bardzo dobrze wspominamy również noclegi w Schronisku Młodzieżowym „Oleandry”, gdzie pod troskliwym okiem pani Ireny uczniowie przygotowywali posiłki, bawili się oraz zorganizowali „zieloną noc”. Na koniec wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że wycieczka do Krakowa była wspaniałym wypoczynkiem urozmaiconym ciekawymi lekcjami historii Polski i patriotyzmu, które przeprowadził p. Piotr Przyczyna. Z żalem żegnaliśmy Kraków, który odcisnął ślad w naszych sercach i dostarczył niezapomnianych wrażeń.

  Chcielibyśmy jeszcze tam wrócić!!!

  Zapraszamy na fotorelację w galerii Wycieczka do Krakowa.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo
  woj. warmińsko-mazurskie
 • 089 758 86 14

Galeria zdjęć