Nawigacja

Historia szkoły

Z historii szkoły w Wielowsi

 


W roku 1947 na wiosnę rozpoczęto prace w tutejszej szkole. Organizatorami byli państwo Jerzy Ochentkowski i Irena Ochentkowska. Szkoła liczyła wtenczas około 80 uczniów, którzy uczyli się w pięciu klasach.W roku 1948 we wsi założono elektryczność. 1 XI 1948r. Rozpoczęła tu pracę nauczycielka Maria Grzyb. Do szkoły w Wielowsi uczęszczają dzieci z Zagadki i Karnit. PGR organizuje dowożenie dzieci do szkoły.W roku 1951 na zastępstwo za urlopowaną Marię Grzyb przychodzi nauczyciel Słota. W kwietniu szkoła w Wielowsi zostaje zamknięta, dzieci chodzą do zbiorczej szkoły w Borecznie. Tutaj też podejmuje pracę pani Maria Grzyb, która w międzyczasie wróciła z Urlopu. W budynku szkolnym mieszka gospodarz Marian Prociak.

Rolnicy wsi wciąż czynią starania o przywrócenie szkoły w Wielowsi.

W roku 1960 szkoła w Wielowsi wznawia działalność. Jest to na razie jednoklasowa szkoła, liczy 40 uczniów. Uczy pani Zofia Tarnowska. Gospodarze ze swych pieniędzy i własnym nakładem pracy odnowili szkołę i ogrodzili drewnianym płotem.

W roku 1962 odchodzi Zofia Tarnowska, a na jej miejsce przychodzi nauczycielka Maria Grzyb.

Wieś rozwija się, zostaje zorganizowane Kółko Rolnicze, działa Straż Pożarna, jest otwarty sklep. 4 rolników ma własne telewizory. Szkoła również wzbogaca się o własny sprzęt: jest głośnik, radio, wiele pomocy naukowych.

Coraz więcej dzieci podejmuje naukę w szkołach średnich. W roku 1967 do szkół ponadpodstawowych uczęszcza 17 osób, z tego 5 do LP (liceum pedagogiczne).

Rok szkolny 1967/68. Do szkoły uczęszcza 39 dzieci.

6 stycznia 68r. Została zorganizowana choinka dla dzieci. Od 4 kwietnia 68r. Dwóch uczniów z Liceum Pedagogicznego w Bartoszycach odbywa praktykę w tutejszej szkole. 21 kwietnia 1968 roku w Szkole w Wielowsi odbywa się spotkanie uczniów z oficerem WP. Na spotkanie dzieci przygotowały wiersze i piosenki o wojsku polskim.

Rok szkolny 1968/69

Do szkoły ma uczęszczać 31 dzieci. 2 IX uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 8 X –obchody 25–leci LWP. W uroczystościach brały udział klasy II, III, IV.

11 I 1969r. Została zorganizowana choinka noworoczna dla dzieci. KR zorganizowało potańcówkę dla uczniów i mieszkańców całej wsi.

Na terenie tutejszej szkoły został zorganizowany „Karnawał Młodości”:

• I Etap – „Witamy wiosnę”

• II Etap – „Wszystko co nasze Polsce oddamy”Zakończenie roku szkolnego odbyło się 21 VI 1969roku.Rok szkolny 1969/70
2 IX 1969r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4 IX 1969r GRN przeprowadza w szkole remont: założenie nowej instalacji, odnowienie sal. Dzieci uczą się w małym zastępczym pomieszczeniu.

20 IX 60r. Wykonanie ogrodzenia szkoły siatką. Remont wnętrz trwa nadal. Dopiero 11 XI 69r lekcje mogą się odbywać w odnowionych klasach.

10 XI 69r. W tutejszej szkole odbywa się konferencja zespołu klas łączonych.

10 I 70r. Choinka noworoczna dla dzieci.

1 VI 70r. Dzień Dziecka – rodzice zorganizowali skromne przyjęcie.

24 VI 70r. Zakończenie roku szkolnego.Rok szkolny 1970/71

2 IX 1970r. Początek roku szkolnego. Do szkoły przybyli sekretarz GRN i członek komitetu powiatowego z Morąga. Ten rok szkolny rzopcznie 35 dzieci. Uczy Maria Grzyb.

10 I 1971r. Zorganizowano choinkę noworoczną dla dzieci.

W marcu 1971roku wizytuje szkołę inspektor Masiuk.

31 IV 1971r. Zorganizowano wieczorek dla dzieci.

1 VI 1971r. Dzień Dziecka. Komitet Rodzicielski organizuje skromne przyjęcie dla uczniów.

24 VI Uroczyste zakończenie roku szkolnego.Rok szkolny 1971–72

1 IX początek roku szkolnego. Do szkoły uczęszcza 27 dzieci.

20 IX 1971r odbyło się w Wielowsi zebranie zespołu nauczycielskiego klas I–IV. Brała udział insp. pani Alina Ciechańska.

12 X 1971r. Uroczystość związana z świętem Wojska Polskiego, na którą złożyły się piosenki, wiersze.

15 I 1972r. Choinka noworoczna. Komitet Rodzicielski zorganizował paczki i potańcówkę dla dzieci i młodzieży.

1 VI 1972. Wycieczka do szkoły w Karnitach. Zorganizowano święto sportu. Rozgrywki sportowe, turniej w dwa ognie i inne dyscypliny sportowe.

24 VI 1972r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. KR zorganizował spotkanie przy herbacie i potańcówkę dla dzieci przy adapterze.Rok szkolny 1972/731 IX początek nowego roku szkolnego. Do szkoły uczęszcza 23 dzieci. W październiku przybywa uczeń do klasy I ze szkoły w Janikach Wielkich.12 X 1972r. Obchody święta LWP.

7 XI 1972r. 50-lecie ZSRR uroczysty apel przygotowali uczniowie klasy III i IV.

6 I 1973r Choinka noworoczna. Zabawa dla dzieci przy adapterze. Komitet przygotował z rodzicami paczki dla dzieci. Uczniowie zaprezentowali występ artystyczny: wiersze, piosenki, inscenizacje.

19 II 1973r obchody 500 rocznicy Mikołaja Kopernika.

4 IV Odwiedziny w szkole wizytatora Teresy Sawicz., będzie to wizytacja kompleksowa.

27 IV 1973r. Zakończenie wizytacji przez dyr. Michaluk i wiz. Rokicińskiego.

28 IV 1973r. Apel z okazji Świeta Pracy. Uczniowie podjęli zobowiązanie: malowanie siatki farbą olejną. Wszyscy chętnie brali udział.

3 VI 1973r. Dzień Dziecka. Tradycyjna wycieczka do zaprzyjaźnionej szkoły w Karnitach. Rozgrywki sportowe.

20 VI 1973r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Prawie wszyscy (z jednym wyjątkiem) otrzymują promocję do klas wyższych.Rok szkolny 1973/743 września – początek roku szkolnego, Do szkoły uczęszcza 22 dzieci. Szkoła zostaje filią Szkoły Podstawowej w Borecznie.

12 października XXX rocznica powstania WP. Dzieci przygotowały wiersz i piosenki o powstaniu I dywizji im. Tadeusza Kościuszki..

6 listopada obchodzono rocznicę WRP.

6 stycznia 1974 roku zorganizowano choinkę noworoczną. Była część artystyczna przygotowana przez dzieci, paczki, które przygotowali rodzice, potem zabawa dla dzieci przygotowana przez Komitet Rodzicielski.

26 maja uczniowie uroczyście obchodzili Dzień Matki, wręczając swoim mamom kwiaty i deklamując wiersze.

1 czerwca Dzień Dziecka i Dzień Sportu. W tym dniu zorganizowano wycieczkę do Szkoły w Karnitach. Zwiedzano PGR a potem odbyły się rozgrywki sportowe.

20 czerwca Zakończenie roku szkolnego. Wszystkie dzieci otzrymują promocję do klas następnych.

Rok Szkolny 1974/75

1 września - początek roku szkolnego. Do Szkoły w Wielowsi uczęszcza 18 uczniów. Szkoła jest filią Szkoły Podstawowej w Borecznie.

12 października 74r. Święto WP. Uczniowie przygotowali wiersze i piosenki o treści wojskowej.

7 listopada 74r. Rocznica WRP. Apel przygotowali uczniowie klas III-IV.

15 stycznia 75r Choinka noworoczna. W tym roku szkolnym są dodatkowe ferie zimowe od 21 stycznia 75r.

8 maraca 75r Dzień Kobiet obchodzono w klasach I-IV.

5 VI 1975r zakończenie roku szkolnego połączone z Dniem Dziecka. Wszyscy uczniowie otrzymują promocję.

Rok szkolny 1975/76

23 sierpnia 75r początek roku szkolnego.
1 września 1975r. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.
22 IX –25 IX 75r Przerwa jesienna. Wycieczki terenowe, pomoc w wykopkach. Jeden dzień przeznaczono na robienie porządków w szkole.
12 października 75 roku. Tradycyjny apel poświęcony Wojsku Polskiemu.
18 grudnia 1975r. Wizytacja szkoły.
7 stycznia 1976r. Choinka noworoczna.
8 marca – Dzień Kobiet.
29 maja 1976r Dzień Sportu.

5 czerwca 1976r. Zakończenie roku szkolnego. Wszyscy uczniowie otrzymują promocję do klas następnych.

Rok szkolny 1976/77

23 sierpnia początek roku szkolnego. Do szkoły uczęszcza 22 dzieci. Do klasy I –5.
1 września 1976r. Ślubowanie klasy pierwszej
27 IX - 30 IX 76r. Przerwa jesienna. Wykonanie przez dzieci prac społecznych. (malowanie podłogi w klasie. Dzieci pracowały bardzo chętnie. W następnych dniach zorganizowano wycieczkę celem poznania piękna ziemi ojczystej.


Wpisano na podstawie Kroniki SP w Wielowsi, 20 stycznia 2009 roku.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Borecznie
    Boreczno 22
    14-230 Zalewo
    woj. warmińsko-mazurskie
    boreczno@interia.pl
  • 089 758 86 14

Galeria zdjęć