Nawigacja

Świetlica i jej funkcje Rozkład jazdy autobusów szkolnych Plan pracy świetlicy

Plan pracy świetlicy

Roczny plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019

 

Cele i zadania zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy.

 1. Organizacja pracy świetlicy.

Zapoznanie z regulaminem świetlicy.

Ustalenie norm obowiązujących na zajęciach.

Integracja zespołu.

Poznanie praw i obowiązków świetliczanina.

 

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.

Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.

Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.

Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.

Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.

Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole.

Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole.

Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.

Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej.

Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.

Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 

 1. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym.

Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.

Pomoc w odrabianiu lekcji.

Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu oraz mówieniu.

- Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.

Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

 

 1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez

organizację różnych form zajęć:

plastycznych

poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych,

organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;

-czytelniczo-medialnych

udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole, świadome oraz odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteką szkolną;

umuzykalniających

prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie

już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne;

-hobbystycznych;

-sportowo –zabawowych;

 

 1. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów,

wartości narodowych.

Pogadanki na temat rocznic i świąt państwowych.

Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych

Poznanie tradycji naszej wsi.

Udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

 

 1. Edukacja ekologiczna.

Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.

Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.

Udział lub pogadanki na temat akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” itp.

 

 1. Edukacja prozdrowotna.

Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej).

Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się).

Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

 

 1. Edukacja czytelnicza i medialna.

Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.

Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.

Współpraca z biblioteką szkolną oraz publiczną przy organizowaniu imprez związanych z książką.

 

Zajęcia

 

 • Zajęcia relaksacyjne.
 • Odrabianie pracy domowej.
 • Gry i zabawy integracyjne.
 • Zajęcia artystyczne (techniczne, plastyczne, muzyczne).
 • Czytanie ze zrozumieniem.
 • Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej)
 • Konkursy, zagadki, krzyżówki, rebusy.
 • Gry edukacyjne i planszowe.
 • Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.


 

Wrzesień

1. Poznajemy się - ja, moja rodzina, szkoła, koleżanki i koledzy

 • witaj szkoło, witaj świetlico,

 • wzajemna prezentacja dzieci i wychowawcy,

 • zapoznanie dzieci z salą świetlicową,

 • omówienie dziennego rozkładu zajęć świetlicowych i zasad bezpiecznego zachowania w świetlicy (regulamin), hali sportowej i boisku szkolnym,

 • zabawy integracyjne sprzyjające wzajemnemu poznaniu się dzieci.

 

2. Pocztówka z wakacji

 • wakacyjne pamiątki,

 • plecak wspomnień.

 • wspomnienia zatrzymane w kadrze.

   

3. Bezpieczna droga do szkoły - zagadnienia związane z wychowaniem komunikacyjnym

 • bądź przezorny na drodze,

 • kolorowe znaki,

 • wycieczka na najbliższe skrzyżowanie,

 • spotkanie z policjantem.

 

Październik

1. Moja miejscowość, mój kraj

 • poznawanie najbliższej okolicy,

 • położenie Polski w Europie (Polska w Unii Europejskiej), kraje sąsiadujące,

 • przedstawiamy nasz kraj - zachęcenie do zwiedzania go podczas zimowej i letniej przerwy w nauce,

 • legendy miast polskich.

2. Pani Jesień liście niesie

 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie,

 • jesień w liściach szumiących,

 • dary jesieni,

 • wybieramy się na grzyby – grzybobranie,

 • co nam daje las? (rozpoznawanie drzew i liści),

 • warzywa nasi przyjaciele,

 • warzywny teatrzyk.

 

Listopad

 

1. Pamiętamy o przeszłości

 • Święto Zmarłych - wspominamy bliskich, którzy odeszli do wieczności,

 • 11 listopada Polska wolna - prezentacje multimedialne, pogadanki, pieśni patriotyczne,

 • symbole narodowe, sławni Polacy.

 • Utrwalenie Hymnu Polski

   

2. Dbamy o czystość

 • zapraszamy do stołu ( uczymy się nakrywać do stołu),

 • czystość wokół nas,

 • a myj się ty brudasie, czyli słowo o higienie osobistej.

3. Andrzejki w świetlicy

- zaaranżowanie gabinetu wróżb,

- kultywowanie tradycji i zwyczajów andrzejkowych.

 

Grudzień

1. Nałogi, czy silna wola?

 • szkodliwość palenia tytoniu, picia alkoholu,

 • 1 grudzień dniem bez palenia,

 • ćwiczenie asertywności.

2. Witaj św. Mikołaju

 • kim był biskup Mikołaj,

 • nasze marzenia i prezenty,

 • piosenki "mikołajki",

 • baśnie i bajki o św. Mikołaju.

3. Zima tuż, tuż

 • zmiany zachodzące w przyrodzie,

 • przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy,

 • zimowe piosenki.

4. Święta Bożego Narodzenia

 • projektowanie i wykonanie: kartek świątecznych, ozdób choinkowych,

 • polskie tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe,

 • wigilia w moim domu rodzinnym,

 • śpiewanie kolęd.

 

Styczeń

1. Witamy Nowy Rok 2019

 • jak zaplanować bal maskowy,

 • baśnie, wiersze, piosenki o tematyce zimowej.

 

 1. Bezpieczne ferie zimowe

  bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych.

 

Luty

1. Moja rodzina

 • kochana Babcia, kochany Dziadek

 • prawa i obowiązki oraz sztuka kompromisów w szczęśliwej rodzinie,

 • drzewo genealogiczne , baśnie.

 

2. Sport, ruch, właściwe odżywianie

 • znaczenie odpowiedniego odżywiania i ruchu w życiu człowieka,

 • zdrowe odżywianie - zdrowy talerz,

 • słynni sportowcy,

 • czy sport to zawód?,

 • poznajemy produkty spożywcze,

  co szkodzi naszemu zdrowiu - napoje energetyczne.

 

Marzec

1. Ze sztuką na ty

 • muzyka łagodzi obyczaje,

 • muzyka, nastrój i barwa,

 • piękno na płótnie,

 • kto jest kim w teatrze i filmie, gwiazdy filmowe.

2. Dzień Kobiet

 • jesteśmy dżentelmenami,

 • drobiazg dla koleżanki,

 • słynne kobiety,

 • zawody kobiet.

 

3. Pani wiosna radosna

 • przyroda budzi się do życia,

 • w poszukiwaniu wiosny,

 • topienie Marzanny,

 • wiosenne porządki,

 • wiersze i piosenki o wiośnie.

 

Kwiecień

1. Przygotowania do Wielkanocy

 • wykonanie i wypisanie kart,

 • konkurs plastyczny na najpiękniejszą palmę i pisankę,

 • zwyczaje i tradycje wielkanocne .

2. Dzień Ziemi

 • chrońmy nasze środowisko,

 • rośliny i zwierzęta chronione.

3. Kultura życia codziennego

 • umiem dyskutować i argumentować swoją rację,

 • zabawy integracyjne z przepraszam, dziękuję itp.,

 • szanuję starszych.

 

Maj

1. Majowe święta

 • Konstytucja 3 maja - wyszukiwanie wiadomości w Internecie,

 • historia symboli i barw narodowych,

 • wykonanie gazetki okolicznościowej i kotylionów,

 • piosenki patriotyczne, albumy, filmy.

 

2. Dzień Matki

 • przygotowanie gazetki ściennej,

 • dla mojej Mamy prace plastyczne i rzeźbiarskie,

 • piosenki o mamie.

 

Czerwiec

1. Międzynarodowy Dzień Dziecka

 • poznajemy prawa i obowiązki dziecka,

 • historia Orderu Uśmiechu,

 • piosenki o dzieciach.

2. Lato, lato, lato czeka

 • zagadki, rebusy związane z latem,

 • przyroda latem.

3. Dzień Ojca

 • rola ojca w rodzinie,

 • upominek dla taty,

 • zawody naszych rodziców.

4. Jedziemy na wakacje

 • miejsca, które warto odwiedzić,

 • "Moje wakacje marzeń" prace plastyczne,

 • bezpieczne wakacje (pogadanki, wykonanie gazetki szkolnej).

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo
  woj. warmińsko-mazurskie
  boreczno@interia.pl
 • 089 758 86 14

Galeria zdjęć